1. krok

Po definovani cieľa kampane zadefinujeme cieľový segment kampane a vyfiltrujeme databazu, ktorú zákazník odsúhlasí. Na základe podkladov od zákazníka (benefity produktu, konkurenčné odlíšenie) pripravíme návrh scenára telefonátu vo forme call scriptu, ktorý zákazník taktiež odsúhasí.

2. krok

 

Po odsúhlasení databázy, call scriptu, podmienok a timingu kampane spustíme test kampane (štandardne na 50-100 kontaktov) na otestovanie scenára kampane. Po potvrdení predpokladom kampaň realizujeme v duchu zadania, v prípade nejasností optimalizujeme v komunikácii s klientom call script alebo databázu.

3. krok

 

Klienta priebežne informujeme o priebehu kampane, v prípade požiadavky klienta je možné zabezpečiť “živý” odposluch realizácie kampane. Klient je v priebehu kampane informovaný  o predpokladanom termíne ukončenia kampane.

4. krok

 

Výstupom z kampane môže byť denný / týždenný reporting, resp komplexný výstup kampane so zápisom odpovedí jednotlivých respondentov. Súčasťou výstupu môže byť aj doporučenia pre pokračovanie spolupráce.

Nezáväzný dopyt