Aktívny telemarketing

Aktívny telemarketing (internetový marketing) je naopak od pasívneho telemarketingu spracovanie odchádzajúcich telefónnych hovorov a online komunikácie. Operátor call centra kontaktuje vopred vybraným komunikačným nástrojom (telefonát, SMS, mail, chat, chatbot) definovanú skupinu aktuálnych alebo potenciálnych zákazníkov. Základným nástrojom, o ktorý sa profesionálne vyškolený operátor opiera je databáza a dotazník s jasne sformulovanými otázkami.

Akvizícia nových klientov

Privedieme vás priamo k novému zákazníkovi

Cestou, na konci ktorej sa rysuje úspech. Urobte krok vpred a zadefinujte región vášho záujmu, segment a komodity týkajúce sa vášho biznisu. Na základe týchto informácií zorganizujeme vašim obchodníkom stretnutie s potenciálnym zákazníkom. Stretnutiu predchádza interný prieskum, v ktorom zistíme potreby zákazníka a predbežné preferencie produktu.

Organizácia obchodných stretnutí

Pripravíme vám stretnutie so zákazníkom

Jediný podklad, ktorý nám z vašej strany postačí, je databáza. Či už je to databáza firem, databáza telefónnych čísel alebo databáza mailových adries, na základe nej dohodneme vašim obchodníkom stretnutie s kompetentnou osobou na strane vášho zákazníka. Pripravenosť obchodníkov zabezpečí prieskum, pomocou ktorého zistíme aktuálne potreby potenciálneho klienta a spokojnosť s prebiehajúcou spoluprácou.

Hodnotenie stretnutí zo strany klienta

Takmer ihneď po stretnutí poznáte názor potenciálneho klienta

A to je kľúčový ukazovateľ, ktorý predpovedá úspech či neúspech vašej budúcej spolupráce. Zhruba hodinu po ukončení stretnutia vášho obchodníka s klientom vám vieme až s 82% úspešnosťou sprostredkovať pocit vášho potenciálneho zákazníka. Spätná väzba, ktorú zabezpečí náš dotazník, k vám vďaka efektívnemu prieskumu často dorazí ešte skôr, než samotný obchodný zástupca.

Cross-sell & Up-sell aktivity

Zväčšíme objem obchodu s vaším klientom

Pravidelnou a systematickou komunikáciou s vašimi klientami z poskytnutej databázy zabezpečíme navýšenie obchodu (Up-sell) vo vybraných skupinách produktov a služieb alebo rozšírime ponuku pre spokojného klienta o nové produkty a služby (Cross-sell).

Prieskum a hodnotenie konkurencie

Aby sme boli lepší ako konkurencia, musíme poznať aj jej silné stránky

Buďte o krok vpred a získajte konkurenčnú výhodu na svoju stranu. Zadefinujte nám konkrétny okruh produktov alebo služieb, na ktoré plánujete svoju obchodnú či akvizičnú činnosť zacieliť. Adresný mystery shopping (mystery calling) formou cielených dopytov, ktoré sa opierajú o prepracovaný prieskum, identifikuje konkurenčnú výhodu vo vašej oblasti biznisu.

Aktualizácia zákazníckej databázy

Dodáme vám aktuálne informácie o spoločnostiach z vašej databázy

Ak pracujete s údajmi, ktoré vám ponúka neaktuálna databáza telefónných čísiel alebo databáza e mailových adries, práca vášho obchodného tímu môže byť značne neefektívna. Vyskúšajte refresh. Jediné, čo v Call One potrebujeme, je vaša pôvodná databáza. Náš informáčný systém vám zabezpečí výstup, ktorým sú aktualizované základné informácie o spoločnosti (aktuálna adresa, telefónne čísla, emailové adresy, zoznam kontaktov, …).

Prieskum aktuálneho trhu

Spoznáte aktuálne dopyty potencionálnych klietnov

Vy poznáte dokonale produkty a služby, ktoré ponúkate. My v Call One, naopak, poznáme trh. A výsledkom našej potenciálnej spolupráce sú odpovede na otázky, ktoré si denne položíte. Zadefinujte nám základné detaily vášho biznisu (región, komodita, veľkosť firmy, rozsah tržieb, ekonomická výkonnosť, zameranie, …) a my otestujeme benefity vašich produktov a služieb na aktuálnych potrebách konkrétnych klientov.

Prieskum spokojnosti zákazníkov (ISO)

Získame objektívny názor o spokojnosti vašich klientov

Na získanie skutočne objektívnej spätnej väzby o spokojnosti vašich zákazníkov nám v Call One stačí málo. Ako podklad postačí vaša zákaznícka databáza. Databáza a presne cielený dotazník sú základom, vďaka ktorému anonymnou alebo otvorenou formou získame spätnú väzbu od vašich kľúčových zákazníkov.

Telefonický predaj

Získajte konkurenčnú výhodu s efektívnym obchodným nástrojom

Vytvoriť úspešné marketingové stratégie a obchodné techniky, ktorých výsledkom je predaj tovaru alebo služieb, nie je jednoduché. Získajte konkurenčnú výhodu a využite potenciál, ktorý ukrýva telemarketing. Vo vybraných segmentoch, komoditách a produktoch je tým najefektívnejším nástrojom, ktorý dokážete použiť. Telefonický operátor realizuje denne viac ako 100 telefonátov voči 5-10 stretnutiam obchodníka.

Mystery calling / Mystery shopping

Štatistické vyhodnotenie kvality práce vášho obchodu

Identifikujeme nedostatky v oblasti komunikácie vášho personálu so zákazníkom, tak aby ste dostali reálnu a objektívnu spätnú väzbu. Získate tak jedinečné podklady pre váš nastávajúcu obchodnú stratégiu či marketingový plán.Prostredníctvom osvedčených procesov a fiktívnych (mystery) dopytov alebo nákupov nestranne zhodnotíme úroveň vašich služieb v oblasti predaja.

Retenčné aktivity

Eliminujete odchod zákazníkov ku konkurencii

Získať nového zákazníka je vždy drahšie ako udržať si toho existujúceho. Ak ste sa ale dostali do stavu, že vám začínajú odchádzať zákazníci alebo máte podozrenie, že v tomto smere podnikla kroky vaša konkurencia, riešenie je jednoduché. Spustite retenčné aktivity. Odborne pripravený operátor call centra, ktorý sa opiera o prepracovaný dotazník a prieskum spokojnosti dokáže vyriešiť problém zákazníka s priaznivým výsledkom pre Vašu spoločnosť.

Hodnotenie interných procesov

V dnešnej dobe rozhoduje o úspešnosti firiem funkčnosť procesov na úrovni stredného manažmentu a kontaktných pracovných pozícií. Veľa spoločnosti má obchodný model postavený na opakovanom nákupe spokojného zákazníka, napriek tomu podceňuje funkčnosť interných procesov na báze realizácie (opakovaného) obchodu a servisu, resp investuje veľké čiastky na rozvoj akvizičného obchodu alebo marketingu. Naše call centrum vie zmerať funkčnosť vašich interných procesov (mystery shopping, mystery calling) a identifikovať miesto porúch vašich kľúčových procesov.