Aktualizácia zákazníckej databázy

Dodáme vám aktuálne informácie o spoločnostiach z vašej databázy

Ak pracujete s údajmi, ktoré vám ponúka neaktuálna databáza telefónných čísiel alebo databáza e mailových adries, práca vášho obchodného tímu môže byť značne neefektívna. Vyskúšajte refresh. Jediné, čo v Call One potrebujeme, je vaša pôvodná databáza.

Náš informáčný systém vám zabezpečí výstup, ktorým sú aktualizované základné informácie o spoločnosti (aktuálna adresa, telefónne čísla, emailové adresy, zoznam kontaktov, …). V prípade záujmu môžu byť obsahom databázy špecifické informácie o zamestnancoch na vybraných pozíciách (výrobný riaditeľ, obchodný riaditeľ, nákupca, fleet manager, HR manažér, IT riaditeľ, …) alebo podrobnosti o samotnej spoločnosti (počet a štruktúra osobných a nákladných áut, serverov, kancelárskej techniky, …)

  • aktualizovaná zákaznícka databáza spoločností (databáza telefónných čísiel, databáza e mailových adries a podobne) a ich stavu (konkurzy, reštrukturalizácie, zánik)
  • aktualizovaná zákaznícka databáza kontaktov na vybraných pracovných pozíciách (osoby, emailové adresy, telefónne číslo)
  • aktualizácia stavu aktív (počet zamestnancov, ich štruktúra, počet pobočiek, osobné a nákladné autá, IT a telekomunikačné technológie, výrobná a skladovacia technika, …)