Akvizícia nových klientov

Privedieme vás priamo k novému zákazníkovi

 

Cestou, na konci ktorej sa rysuje úspech. Urobte krok vpred a zadefinujte región vášho záujmu, segment a komodity týkajúce sa vášho biznisu. Na základe týchto informácií zorganizujeme vašim obchodníkom stretnutie s potenciálnym zákazníkom a pripravíme podmienky pre akvizície nových klientov.

Stretnutiu predchádza interný prieskum, v ktorom zistíme potreby zákazníka a predbežné preferencie produktu. Aby ste mali dokonalý prehľad, vyriešime i potrebnú administratívu. Miesto, čas stretnutia a zoznam kontaktov na konkrétne osoby zaznačíme do kalendárov vášho obchodného tímu. Napokon rozošleme potvrdzujúce maily na všetky dotknuté emailové adresy.

 

  • dohodnutie akvizičného stretnutia pre vašich obchodníkov
  • prieskum preferencií a potrieb potenciálneho klienta
  • administratíva a potvrdzujúci mail na všetky emailové adresy