Call centrum

Moderné call centrum dokáže byť konkurenčnou výhodou alebo zásadným konkurenčným odlíšením na základe vysokej produktivity, profesionality a výkonnosti špičkových technológií.

Výstupným produktom špičkového call centra bývajú skvele pripravené akvizičné stretnutia, organizovanie obchodných stretnutí, komerčné prieskumy trhu, meranie spokojnosti, retenčné a informačné linky, výstupy z mystery callingu a mystery shopppingu.

Outsourcing call centra

Outsourcing call centra

Outsourcing call centra môže byť pre vašu spoločnosť skvelým skokom nahor, avšak iba v tom prípade, ak ste nepodcenili dôležité kroky, ktoré predchádzajú podpisu zmluvy s externou spoločnosťou. Preneste časť svojej pracovnej agendy na špecializovanú firmu alebo si prenajmite služby, ktoré ponúka profesionálne call centrum tak, aby ste z outsourcingu vyťažili maximum.

Telemarketing

Telemarketing

Telemarketing predstavuje vo všeobecnosti komunikáciu s aktuálnym alebo potenciálnym zákazníkom, ktorá prebieha pomocou moderných telekomunikačných a online prostriedkov (dotazník, prieskum, ai) . Marketingové stratégie, ktoré využívajú direct marketing sú zostavované s jasným cieľom.

Konkurenčná výhoda call centra

Vybrať si call centrum

Vybrať si call centrum, ktoré svojimi službami dokonale naplní potreby vášho biznisu a komplexne pretaví vaše marketingové stratégie v obchodné ciele, nie je jednoduché. Na konkurenčné odlíšenie kontaktného centra je potrebný neustály progres call centra smerom k aktuálnym požiadavkám klienta a intenzívny rozvoj nasledovných oblastí