Cross sell & Up sell aktivity

Zväčšíme objem obchodu s vaším klientom

 

Pravidelnou a systematickou komunikáciou s vašimi klientami z poskytnutej databázyzabezpečíme navýšenie obchodu (Up-sell) vo vybraných skupinách produktov a služieb alebo rozšírime ponuku pre spokojného klienta o nové produkty a služby (Cross-sell).

Spoľahnite sa na prepracovaný informačný systém, ktorý našim operátorom dodá potrebné podklady pre efektívny telemarketing či direct marketing, ktorý dokážeme prispôsobiť tomu, aby reflektoval váš interný marketingový plán.

 

  • systematická a dlhodobá komunikácia so spokojným klientom
  • rozšírenie ponuky aktuálnych služieb a noviniek (Up-sell)
  • doplnenie ponuky o iné produkty a služby (Cross-sell)