Databáza emailov

Získať pre svoje obchodné či marketingové aktivity zoznam mail adries, ktoré budú aktuálne a použiteľné napríklad pre potreby direct mailingu, nie je jednoduché. Databaza mailových adries od Call One vám prináša  možnosť disponovať so zoznamom cca  113.000 mailových adries (*)

(*) pre zasielanie komerčných informácií potrebujete získať od adresáta mailu písomný alebo telefonický súhlas. V prípade záujmu sa môžete i tentokrát obrátiť na Call One.Tento súhlas vám vieme pomôcť zabezpečiť.

V databázach možete filtrovať emailové adresy na základe cca 45 parametrov:

a) základných kritérií – názov, adresa, obec, PSČ, mesto, pošta, kraj
b) registračných kritérií – právna forma, registračný súd, termín registrácie, IČ, DIČ, plátca DPH
c) oblasť podnikania – NACE kody, OKEČ kódy, druh vlastníctva, zahraničný kapitál
d) podnikateľských parametrov – obrat, počet zamestnancov, počet áut, počet pobočiek