Hodnotenie interného kontaktného / call centra formou mystery callingu

Štatistické vyhodnotenie kvality práce operátorov vášho call centra.

 

Získajte spätnú väzbu od profesionálov v obore. V Call One jednorázovo alebo periodicky zmapujeme výkonnosť a produktivitu vášho interného zákazníckeho centra alebo call centra formou Mystery callingu.

Zadefinujeme konkrétne rezervy v oblasti výkonu či dodržiavania pravidiel komunikácie s klientom pri bežných, prieskumných, servisných alebo reklamačných rozhovoroch operátorov. Obdržíte tak hodnotnejšiu spätnú väzbu ako by vám zabezpečil anonymný dotazník či všeobecný kvalitatívny výskum.

 

  • rýchle a efektívne hodnotenie vašich operátorov z externého prostredia
  • rast výkonnosti a profesionality vašich operátorov
  • zvýšenie spokojnosti vašich zákazníkov s prácou kontaktného miesta