Hodnotenie externého kontaktného call centra formou mystery callingu

Štatistické vyhodnotenie kvality práce vášho outcourcingového call centra.

 

Zverili ste služby call centra externému dodávateľovi? I v tomto prípade platí dôveruj, ale preveruj. V Call One jednorázovo alebo periodicky zmapujeme výkonnosť a produktivitu vášho  externého / outsourcingového zákazníckeho centra. Formou objektívneho prieskumu naši profesionálne vyškolení operátori zrealizujú Mystery calling, ktorý vám zabezpečí lepšiu spätnú väzbu, než akákoľvek výskumná agentúra.

Vďaka nemu identifikujeme rezervy vo výkone externého call centra a preveríme dodržiavania zmluvných pravidiel komunikácie s klientom pri bežných, prieskumných, servisných alebo reklamačných rozhovoroch operátorov.

 

  • rýchle a efektívne hodnotenie operátorov z externého prostredia
  • rast výkonnosti a profesionality operátorov
  • zvýšenie spokojnosti vašich zákazníkov s prácou kontaktného miesta