Hodnotenie interných procesov

V dnešnej dobe rozhoduje o úspešnosti firiem funkčnosť procesov na úrovni stredného manažmentu a kontaktných pracovných pozícií. Veľa spoločnosti má obchodný model postavený na opakovanom nákupe spokojného zákazníka, napriek tomu podceňuje funkčnosť interných procesov na báze realizácie (opakovaného) obchodu a servisu, resp investuje veľké čiastky na rozvoj akvizičného obchodu alebo marketingu.

Naše call centrum vie zmerať funkčnosť vašich interných procesov (mystery shopping, mystery calling) a identifikovať miesto porúch vašich kľúčových procesov.

Hodnotenie vášho obchodného oddelenia

Ako vaši obchodníci a ich interná podpora pristupujú k potrebám zákazníkov?

Formou cielených dopytov vo vybraných produktových radách dokážeme identifikovať silné a slabé stránky vašich obchodných aktivít. Profesionálny mystery calling od Call One vám zabezpečí výstup z objektívneho prieskumu zameraného na preverenie fungovania pravidiel vo vašej spoločnosti. A to nielen v radoch obchodného tímu, ale aj na predajniach a prevádzkach.

Hodnotenie výkonu vášho servisného oddelenia

Ako vaši technici a ich interná podpora pristupujú k potrebám zákazníkov?

Preverte činnosť svojho servisného oddelenia či servisnej linky prostredníctvom cielených dopytov v konkrétnych servisných úkonoch. V Call One dokážeme pomocou prepracovaného prieskumu identifikovať silné a slabé stránky reálneho chodu servisu vašej spoločnosti alebo priamo Vašich predajní, či prevádzok.

Hodnotenie výkonu vášho interného call centra

Štatistické vyhodnotenie kvality práce operátorov vášho call centra.

Získajte spätnú väzbu od profesionálov v obore. V Call One jednorázovo alebo periodicky zmapujeme výkonnosť a produktivitu vášho interného zákazníckeho centra alebo call centra formou Mystery callingu. Zadefinujeme konkrétne rezervy v oblasti výkonu či dodržiavania pravidiel komunikácie s klientom pri bežných, prieskumných, servisných alebo reklamačných rozhovoroch operátorov.

Hodnotenie kvality vášho externého call centra

Štatistické vyhodnotenie kvality práce vášho outcourcingového call centra.

Zverili ste služby call centra externému dodávateľovi? I v tomto prípade platí dôveruj, ale preveruj. V Call One jednorázovo alebo periodicky zmapujeme výkonnosť a produktivitu vášho  externého / outsourcingového zákazníckeho centra. Formou objektívneho prieskumu naši profesionálne vyškolení operátorizrealizujú Mystery calling, ktorý vám zabezpečí lepšiu spätnú väzbu, než akákoľvek výskumná agentúra.