Hodnotenie výkonnosti a kvality práce vášho servisného oddelenia

Ako vaši technici a ich interná podpora pristupujú k potrebám zákazníkov?

 

Preverte činnosť svojho servisného oddelenia či servisnej linky prostredníctvom cielených dopytov v konkrétnych servisných úkonoch. V Call One dokážeme zabezpečiť pravidelné hodnotenie vášho servisného oddelenia pomocou prepracovaného prieskumu identifikovať silné a slabé stránky reálneho chodu servisu vašej spoločnosti alebo priamo Vašich predajní, či prevádzok.

 

  • prieskum formou mystery callingu, resp. mystery shoppingu
  • testovanie servisných služieb vašej spoločnosti v oblasti dodržiavania firemných pravidiel a postupov, prozákazníckej orientácie, cenovej stratégie, marketingového plánu, timingu, logistiky, …
  • identifikovanie potenciálu rastu výkonnosti servisného oddelenia vašej spoločnosti