Informačná linka

Vaši zákazníci majú istotu informačnej podpory

 

Poskytnite svojim klientom oporu formou informačnej linky. Mnoho z nich hľadá informácie, ktoré im môže ponúknuť z prvej ruky práve vaše call centrum. Táto zdanlivo nezisková služba môže pretaviť nejeden hovor priamo na objednávku tovaru alebo služieb, ktoré ponúkate.

Živá informačná linka s operátorom call centra, ktorý je schopný v režime 24/7 poskytnúť vašim klientom potrebné informácie, je presne to, čo vám môžeme v Call One profesionálne zastrešiť.

 

  • priamy “živý” kontakt s operátorom call centra na linke
  • možnosť získania objednávky
  • možnosť poskytovania služby v režime 24/7
  • možnosť poskytovania služby v cudzích jazykoch