Smart IVR - garancia hlasového kontaktu pre zákazníka

Garancia hlasového kontaktu pre zákazníka

 

smart IVR – automatický hlasový systém vie poskytnúť volajúcemu požadované informácie. Ide o systém hlasových informácií, medzi ktorými si volajúci vyberá hlasom (na základe nastavemia kľúčových slov) alebo pomocou číselníka svojho telefónu.

smart IVR sa využíva predovšetkým v mimopracovnej dobe alebo v spojení s operátorskými službami, ktoré zabezpečuje call centrum.

Zákazník tak má garantovaný hlasový kontakt a podporu aj v nočných hodinách. Ideálne riešenie pre infolinku je kombinácia smart IVR a operátora, kde je technicky zabezpečené triedenie hovorov podľa rozpoznania hlasu alebo na základe zvolenej kombinácie číslic a vybraného jazyka. V prípade, ak nie je aktuálne voľný operátor call centra, zákazník nie je odkázaný na odkazovač či nahrávač hovorov. Automatická nahrávka ho vyzve k žiadosti o vytrvanie alebo mu môže predstaviť ponuku tovarov alebo služieb.

  • možnosť poskytovania služby v režime 24/7
  • možnosť poskytovania služby v cudzích jazykoch
  • garancia hlasového kontaktu pre zákazníka
  • technológia rozpoznania slov v telefonáte