Benefity call centra

Vybrať si call centrum, ktoré svojimi službami dokonale naplní potreby vášho biznisu a komplexne pretaví vaše marketingové stratégie v obchodné ciele, nie je jednoduché.

Na konkurenčné odlíšenie kontaktného centra je potrebný neustály progres call centra smerom k aktuálnym požiadavkám klienta a intenzívny rozvoj nasledovných oblastí

Kvalita databázy

Garancia aktuálnych dát

Produktivita call centra primárne závisí na kvalite databázy. Spätná väzba aktivít, ktorú ponúkne neaktuálna databáza je výsledkom neefektívnej práce call centra a tá sa môže negatívnym spôsobom pretaviť do výsledkov, ktoré svojmu klientovi call centrum predkladá.

Kvalita callscriptu

Odbornosť a komunikácia

Druhým faktorom úspešnosti a vysokej produktivity práce, ktorú zastrešuje call centrum je kvalita call scriptu. Kvalitný call script musí spĺňať dve zásadné podmienky.

Kvalita a výkon technológie

Technológia konkurenčnou výhodou

Všetky cloudové servery kontaktného centra Call One sú on-line zálohované s replikáciou databáz a napojené na založné agregáty, ktoré zabezpečia prevádzku aj v prípade výpadku elektrickej energie. Hlasové a dátové linky nám poskytujú viacerí nezávislí telekomunikační operátori prostredníctvom optickej kabeláže aj rádiovým, resp. mikrovlnným signálom.

Kvalita a výcvik personálu

Základ kvalitného výkonu

Kvalita a neustály výcvik personálu sú jedným zo základných pilierov, na ktorých stojí call centrum Call One. Odbornosť a vedomostný rast pracovníkov call centrazabezpečujeme pod vedením tímu profesionálov. Kľúčové aktivity pre kvalitný výkon realizujeme v nasledovných oblastiach