Konkurenčná výhoda

Získame objektívny názor o spokojnosti vašich klientov

Prieskum a analýzu spokojnosti realizujeme aj vo vlastných radoch. Vďaka osvedčeným procesom a podkladom, akými sú vždy aktuálna databáza, prepracovaný dotazník a profesionálne vyškolení operátori call centra, získavame informácie, ktoré nás posúvajú o krok vpred. Priamo pred konkurenciu. Naši klienti, po konkrétnych realizovaných projektoch, uvádzajú tieto konkurenčné výhody spolupráce s našou spoločnosťou.

 

 • efektivita a prínos kampane pre rast reálneho výkonu obchodu
 • vysoká odbornosť a vysokoškolské vzdelanie operátorov
 • 24/7 – nonstop servis vo viacerých jazykoch
 • pružná kapacita počtu operátorskych pozícií v projekte
 • špičková IT technológia s cloudovým riešením
 • etika, bezpečnosť a diskrétnosť práce s informáciami
 • poradenský výstup z projektov pre podporu obchodu a marketingových stratégií
 • realizácia projektov a kampaní v duchu GDPR legaslatívy

 

Tu však naše služby nekončia. Po realizácii kampane vyhodnocujeme s primeraným odstupom (3-12 mesiacov podľa typu komodity) investičnú návratnosť kampane. Jej základom je porovnanie celkových nákladov na kampaň verzus vygenerovaná marža z nového biznisu vyplývajúceho z realizovanej kampane.
Štatisticky atraktívnymi hodnotami, aké nám predostrel interný kvalitatívny výskum sú napríklad

 • investičná návratnosť od 2 mesiacov
  V časovom horizonte od dvoch mesiacov dosiahne spoločnosť ekonomický nulový bod, tjst. prostriedky, ktoré vynaložila na samotnú kampaň.
 • hodnota pákového prevodu 1:6
  Každých 1.000 € investovaných do kampane prinesie priemerne 6.000 € novej marže.

A to sú už skutočne zaujímavé čísla, ktoré stoja za kontakt.