Kvalita databázy

Získame objektívny názor o spokojnosti vašich klientov

 

Produktivita call centra primárne závisí na kvalite databázy. Spätná väzba aktivít, ktorú ponúkne neaktuálna databáza je výsledkom neefektívnej práce call centra a tá sa môže negatívnym spôsobom pretaviť do výsledkov, ktoré svojmu klientovi call centrum predkladá.

Vzniká totiž priepastný rozdiel v produktivite v prípade, ak sa v nastavenej kampani operátorovi call centra nepodarí zastihnúť 10 alebo dokonca 50% kontaktov z databázy telefónnych čísel. V Call One vieme, ako sa tomu vyhnúť.

Základom call centra Call One je kvalitná databáza, systémovo riešená cez tieto konkrétne nástroje

permanentný upgrade informácií zo všetkých dostupných zdrojov (komerčné databázy, databázy štátnych úradov a inštitúcií, Obchodný vestník, …)

– permanentný upgrade informácií na základe spätnej väzby z početných kampaní call centra (niekoľko miliónov telefonátov ročne)

– operatívne testovanie databázy pred kampaňou (eliminácia telefonátov v roamingu,

nedostupné telefónne čísla, vypnuté telefónne čísla, ..)

Vďaka tomuto postupu a neustále zlepšujúcemu sa know-how, ktoré sa opiera o reálne uskutočnené kampane našich klientov sa databáza call centra Call One radí medzi špičku. Pre potreby vášho biznisu je pripravený zoznam – databaza firiem, ktorý ašpiruje na označenie najlepšia databáza na Slovensku.

V call centre Call One pracujeme s týmito typmi databáz (z pohľadu segmentu a komunikačného nástroja)

  • zoznam podnikateľov
  • zoznam živnostníkov
  • databáza emailov