Mystery shopping/mystery calling

Diskrétne hodnotenie kvality práce a komunikácie vašich tímov

Metódami kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu (osobnou návštevou alebo telefonickým prieskumom, resp. mailovým dopytom) identifikujeme rezervy a nedostatky v oblasti komunikácie vášho obchodného alebo servisného personálu so zákazníkom.

Dostanete reálnu a objektívnu spätnú väzbu z realizácie mystery shoppingu, získate tak jedinečné podklady pre vášuobchodnú stratégiu či marketingový plán.

Prostredníctvom osvedčených procesov a fiktívnych (mystery) dopytov alebo nákupov nestranne zhodnotíme úroveň vašich služieb v oblasti predaja. Napokon vypracujeme návrhy a odporúčania pre zlepšenie kompletného predajného procesu.

Mystery shopping (fiktívny osobný nákup), mystery calling (fiktívny obchodný telefonát) alebo mystery mailing (fiktívny mailový dopyt) s reálne poskytnutou väzbou obchodnému alebo servisnému tímu dokáže v priebehu niekoľkých mesiacov zásadne zvyšiť profesionalitu komunikácie týchto tímov.

 

  • pomocou fikítvnych dopytov otestujeme schopnosti a zručnosti vášho personálu
  • zmeriame úroveň vášho zákazníckeho servisu
  • identifikujeme potenciál využívania cross- a up-sellingu vašich produktov
  • definujeme rozvojový potenciál vašich tímov a jednotlivcov