Objednávková linka

Získajte pre seba „neatraktívne“ trhy s podielom 10-30% kapacity trhu

V každej oblasti biznisu existuje „neatraktívny“ segment trhu (región, komodita, veľkosť firmy, malý objem objednávok, …). Po vyhodnotení nákladov a zisku ľahko zistíte, že sa ho neoplatí obsluhovať štandardnými spôsobom práce obchodníka – pravidelné návštevy a osobný zber objednávok. Na takomto trhu vám dokážeme my v Call One zabezpečiť objednávkovú linku.