Organizácia obchodných stretnutí

Pripravíme vám stretnutie so zákazníkom

Jediný podklad, ktorý nám z vašej strany postačí, je databáza. Či už je to databáza firem, databáza telefónnych čísel alebo databáza mailových adries, na základe nej realizujeme organizáciu obchodných stretnutí s kompetentnou osobou na strane vášho zákazníka.

Pripravenosť obchodníkov zabezpečí prieskum, pomocou ktorého zistíme aktuálne potreby potenciálneho klienta a spokojnosť s prebiehajúcou spoluprácou. Odpadnú vám i starosti s administratívou, dokonca nemusíte ani vytvoriť mail. Zapíšeme miesto a čas stretnutia do kalendárov vašich obchodníkov, ktorého súčasťou je zoznam kontaktov a odošleme potvrdzujúce emaily na všetky zúčastnené emailové adresy.

  • dohodnutie obchodného stretnutia pre vašich obchodníkov
  • prieskum aktualizácie potrieb súčasného klienta
  • administratíva a potvrdzujúci mail na všetky emailové adresy