Pasívny telemarketing

Pasívny telemarketing alebo internetový marketing, má za úlohu najmä spracovanie prichádzajúcich telefonických hovorov a online komunikácie (mail, chat, chatbot). Na konkrétnom telefónnom čísle alebo kontaktnom mieste vyškolený operátor prijíma a spracováva prichádzajúce hovory alebo textové komunikácie podľa nastavených pravidiel.

Objednávková linka

Získajte pre seba „neatraktívne“ trhy s podielom 10-30% kapacity trhu

V každej oblasti biznisu existuje „neatraktívny“ segment trhu (región, komodita, veľkosť firmy, malý objem objednávok, …). Po vyhodnotení nákladov a zisku ľahko zistíte, že sa ho neoplatí obsluhovať štandardnými spôsobom práce obchodníka – pravidelné návštevy a osobný zber objednávok. Na takomto trhu vám dokážeme my v Call One zabezpečiť objednávkovú linku.

Infolinka

Vaši zákazníci majú istotu informačnej podpory

Poskytnite svojim klientom oporu formou informačnej linky. Mnoho z nich hľadá informácie, ktoré im môže ponúknuť z prvej ruky práve vaše call centrum. Táto zdanlivo nezisková služba môže pretaviť nejeden hovor priamo na objednávku tovaru alebo služieb, ktoré ponúkate. Živá informačná linka s operátorom call centra, ktorý je schopný v režime 24/7 poskytnúť vašim klientom potrebné informácie, je presne to, čo vám môžeme v Call One profesionálne zastrešiť.

Retenčná linka

Eliminujete odchod zákazníkov ku konkurencii

Získať nového zákazníka je vždy drahšie ako udržať si toho existujúceho. Ak ste sa ale dostali do stavu, že vám začínajú odchádzať zákazníci alebo máte podozrenie, že v tomto smere podnikla kroky vaša konkurencia, riešenie je jednoduché. Spustite retenčné aktivity. Odborne pripravený operátor call centra, ktorý sa opiera o prepracovaný dotazník a prieskum spokojnosti dokáže vyriešiť problém zákazníka s priaznivým výsledkom pre Vašu spoločnosť.

Servisná linka

Získajte konkurenčnú výhodu na trhu

Keď je vo vašej oblasti podnikania štandardom servisná linka alebo ju chcete využiť ako konkurenčnú výhodu, vieme vám túto službu profesionálne zabezpečiť. Dokonca v non-stop prevádzke alebo mimo bežných pracovných hodín. Svojim klientom tak poskytnete službu navyše, ktorá v súvislosti s prieskumom aktuálneho trhu môže znamenať zvýšenie počtu objednávok vašich produktov alebo služieb.

Help Desk

Istota technickej podpory pre vašich zákazníkov

Technická podpora predaja produktov a služieb pre vašich zákazníkov podľa SLA. Poskytnite zákazníkovi všetky potrebné informácie o službe alebo produkte, ktoré potrebuje a doprajte mu technickú podporu dokonca i v režime 24/7. Profesionálne zastrešený help desk od Call One sa postará o zabezpečenie základných informácií či dokonca zložitú technickú podporu.

Smart IVR

Garancia hlasového kontaktu pre zákazníka

smart IVR – automatický hlasový systém vie poskytnúť volajúcemu požadované informácie aj bez prítomnosti operátora call centra, resp. aj na základe hlasovej odpovede volajúceho vie poskytnúť systém hlasových informácií, medzi ktorými si volajúci vyberá prostredníctvom svojho hlasu alebo pomocou číselníka svojho telefónu.

Call back

Klient si jednoducho objedná spätný telefonát

Dnes si všetci uvedomujeme potrebu profesionálneho a proklientského prístupu k zákazníkovi. Hlavnou úlohou je zabezpečenie jeho spokojnosti, ktorá sa najčastejšie prejaví ako pridaná hodnota či konkurenčná výhoda vo vašich obchodných aktivitách. V prípade, že potenciálny kient má záujem o telefonát, tak vás môže o telefonát požiadať aj s nastavením timingu telefonátu.

Farebné (bezplatné) čísla pre vašich zákazníkov

Linku 0800 a 0850 vnímajú zákazníci ako znak profesionality a imidžu.

Dajte vašim zákazníkom možnosť bezplatného volania na vaše farebné čísla alebo zdieľajte cenu hovoru medzi vás a volajúceho. Farebné čísla (0800, 0850…) uľahčujú a zjednodušujú komunikáciu so zákazníkmi. Farebné čísla sú v dnešnom svete veľmi silným marketingovým nástrojom, ktorým odstránite finančnú bariéru, kvôli ktorej by ste inak možno prišli o vašich zákazníkov a teda aj o vyšší obrat. Stávajú sa tiež dôležitou súčasťou pre budovanie imidžu akejkoľvek spoločnosti, ktorá sa chce presadiť na trhu a vybudovať si stálu klientelu.