Prieskum konkurencie

Aby sme boli lepší ako konkurencia, musíme poznať jej silné stránky

Buďte o krok vpred a získajte konkurenčnú výhodu na svoju stranu formou prieskumu konkurencie. Zadefinujte nám konkrétny okruh produktov alebo služieb, na ktoré plánujete svoju obchodnú či akvizičnú činnosť zacieliť. Adresný mystery shopping (mystery calling) formou cielených dopytov, ktoré sa opierajú o prepracovaný prieskum, identifikuje konkurenčnú výhodu vo vašej oblasti biznisu.

Vďaka tomu, že spoznáte obchodné, finančné alebo marketingové stratégie vybraného konkurenta, efektívnejšie nastavíte svoje vlastné. S prehľadom tak ponúknete klientom výhodnejšie benefity a získate dominantné miesto na trhu. Detailný a pravidelný prieskum konkurencie je jeden z najefektívnejších nástrojov strategického marketingu.

  • prieskum formou mystery callingu, resp. mystery shoppingu
  • testovanie vašej konkurencie prepracovanými dopytmi v oblasti prozákazníckej orientácie, cenovej stratégie, timingu logistiky, …
  • zadefinovanie konkurenčnej výhody v určenej oblasti trhu
  • návrh riešenia na elimináciu benefitov konkurenta