Prieskum trhu vám umožní spoznať aktuálne dopyty potenciálnych klientov

Vy ste odborníci a špecialisti v svojej oblasti a poznáte dokonale svoje produkty a služby, ktoré ponúkate spotrebiteľskému trhu. My v Call One, špecialisti a odborníci na kontaktovanie potenciálnych klientov naopak poznáme ako urobiť rýchly a profesionálny prieskum trhu.

Prieskum trhu a jeho Call One analýza vám prinesie odpovede na otázky, ktoré si denne kladiete – kto sú naši potenciálni klienti, aký je ich aktuálny alebo budúci dopyt, ako sa bude vyvíjať ich spotreba, ako sa mení regionálne dopyt v kontexte rozvoja krajiny, aké investičné alebo rozvojové plány majú potenciálni lienti vo vybranej komodite, aké maju rozpočty a predstavy v servisnej oblasti, …

Zadefinujete nám základné detaily vášho potenciálneho klienta alebo biznis komodity (región, komodita, veľkosť firmy, lokálna alebo zahraničná firmy, doba podnikania, rozsah tržieb, ekonomická výkonnosť, počet zamestnancov, zameranie, …).

My profesionálnym telefonickým prieskumom na definovanej databáze otestujeme benefity vašich produktov a služieb na aktuálnych potrebách konkrétnych klientov, resp. realizujeme rýchlu konkurenčnú analýzu.

Prieskum trhu prostredníctvom telefonického hodnotenia benefitov vašich produktov a služieb vám zabezpečí odpovede, ktoré pravidelne a systematicky hľadáte pre optimalizáciu nástrojov vašej obchodnej a marketingovej stratégie.

Kvalitatívny výskum, ktorý pre vás zrealizujeme ako výskumná agentúra, vám navyše zabezpečí strategické podklady o konkrétnom potenciálnom klientovi pre ďalšie obchodné či marketingové stratégie.

personalizovaný prieskum trhu na vašich potenciálnych klientoch
testovanie silných stránok vašich produktov voči aktuálnym potrebám klientov
štatistické vyhodnotenie prieskumu trhu na vybranom segmente
individuálne požiadavky konkrétneho klienta ako podklad pre obchodníka