Prieskum výkonnosti vášho obchodného oddelenia

Ako vaši obchodníci a ich interná podpora pristupujú k potrebám zákazníkov?

 

Formou cielených dopytov vo vybraných produktových radách dokážeme identifikovať silné a slabé stránky vašich obchodných aktivít. Profesionálny mystery calling od Call One vám zabezpečí výstup z objektívneho prieskumu výkonnosti vášho obchodného oddelenia, zameraného na preverenie fungovania pravidiel vo vašej spoločnosti. A to nielen v radoch obchodného tímu, ale aj na predajniach a prevádzkach.

 

  • prieskum formou mystery callingu, resp. mystery shoppingu
  • testovanie obchodných služieb vašej spoločnosti v oblasti dodržiavania firemných pravidiel a postupov, prozákazníckej orientácie, cenovej stratégie, marketingového plánu, timingu, logistiky, …
  • identifikovanie potenciálu rastu výkonnosti obchodného oddelenia vašej spoločnosti