Prípadové štúdie

PS finančné služby

V oblasti finančného poradenstva je pomerne komplikované nadviazať kontakt s potenciálnym klientom, tento stav je daný nezriedka historicky zlou povesťou “poisťovákov”. Legislatíva a garancie kvality medzitým dosiahli medzinárodné štandardy, dôvera sa ale buduje veľmi pomaly.

Preto náš osvedčený postup je nadviazať telefonický kontakt s potenciálnym klientom a na základe osvedčeného know-how sa dostať u „vybraných kandidátov” k ponuke na stretnutie.

PS internetové služby

Podnikáte v oblasti internetových služieb? Ak je vašim silným nástrojom direct marketing, konkrétne telemarketing a premýšľate nad tým, ako naplno využiť jeho potenciál, určite vás zaujme prípadová štúdia kampane, ktorú sme v Call One realizovali pre klienta, ktorý pôsobí v oblasti online služieb. Kampaň bola zostavená s jasným cieľom – pozrite sa, ako zvýšiť počet akvizičných stretnutí pre obchodných zástupcov.

PS ekonomický SW

Direct marketing, konkrétne internetový marketing (email marketing) a telemarketing, boli hlavnými nástrojmi v kampani, v ktorej sme v Call One pre klienta získali nové obchodné príležitosti. Ak hľadáte nové nástroje podpory predaja produktu, výsledky prípadovej štúdie so zameraním na generovanie leadov (nových obchodných príležitostí) v oblasti predaja ekonomického software-u vás presvedčia, že existujú aj efektívne spôsoby predaja

PS chémia

Základom každej kampane v Call One je kvalitná databáza a prepracovaný prieskum.  Prípadová štúdia kampane, ktorá využila najmä telemarketing a internetový marketing (email marketing) na prieskum potenciálneho trhu v oblasti predaja špeciálnych chemických polotovarov vám odpovie na otázky, ktoré si možno už dlhšie bezvýsledne kladiete. Prečítajte si reálny príklad, ako dokáže kvalitný prieskum trhu pozitívne ovplyvniť napríklad aj váš biznis a zvolené marketingové stratégie pre dosiahnutie obchodných cieľov.

PS dažďová voda

Cieľom obchodných stratégií predaja akéhokoľvek produktu je dosiahnuť konkurenčnú výhodu, ktorá sa prejaví v stúpajúcich číslach predaja. V kontaktnom centre Call One využívame pre dosiahnutie definovaných cieľov kampane aktívne i pasívne formy telemarketingu. Tentokrát to bola vhodne zvolená kombinácia nástrojov, ktoré ponúka telemarketing a SMS marketing. V tejto prípadovej štúdii zistíte, ako sme efektívne pomocou nich podporili predaj produktov na spracovanie dažďovej vody.

PS Chatbot klinika

Klientom je významná klinika estetickej medicíny, ktorá má vo svojom portfóliu jedinečnýprodukt v oblasti estetickej medicíny na báze bunkovej terapie (s cenou od 1.650€). Filozofia produktu i jeho realizácia (v priebehu niekoľkých mesiacov) je pomerne komplikovaná na to, aby sa tento produkt dal predávať nejakým „jednoduchým“ spôsobom. Počas konzultácie s potenciálnymi klientami sme evidovali pomerné veľké množstvo otázok zo strany klientov, ktorí chceli získať pocit „garancie“ z benefitov produktu, ktoré hovoria o „…omladnutí o 15 rokov…“

PS Technológie

 

Klientom je obchodná spoločnosť zo stredného Slovenska, ktorá je exkluzívnym zástupcom renomovanej zahraničnej firmy v oblasti priemyselných technológií.

Je na trhu viac ako 20 rokov, dlhodobo bola považovaná za lídra trhu, v posledných rokoch však cíti silný tlak konkurencie. Manažment má pocit, že priority globálneho marketingu nie sú garanciou udržateľnosti lokálneho tržného postavenia.

PS Hodnotenie akvizičných stretnutí

Klientom je významná spoločnosť v oblasti internetových a dátových služieb, obchodníci tejto spoločnosti realizujú akvizičné stretnutia na celom území Slovenska, pričom výsledkom dopytu klienta o služby spoločnosti je objednanie externej firmy, ktorej úlohou je technická obhliadka nehnuteľnosti s cieľom identifikácie kvality signálu dátových služieb (cena služby 53,80€ / nehnuteľnosť).

Problémom tohto postupu je, že štatisticky 62% dopytov (spojených s technickou obhliadkou budovy) nekončí objednávkou. Pri 6 obchodníkoch a pri priemerne 40 akvizičných stretnutí mesačne ide ročne o „zbytočne vynaloženú“ čiastku viac ako 96.000€.