Prípadové štúdie

Investície pre Retail

PS finančné služby

V oblasti finančného poradenstva je pomerne komplikované nadviazať kontakt s potenciálnym klientom, tento stav je daný nezriedka historicky zlou povesťou “poisťovákov”. Legislatíva a garancie kvality medzitým dosiahli medzinárodné štandardy, dôvera sa ale buduje veľmi pomaly.

Preto náš osvedčený postup je nadviazať telefonický kontakt s potenciálnym klientom a na základe osvedčeného know-how sa dostať u „vybraných kandidátov” k ponuke na stretnutie.

PS internetové služby

Podnikáte v oblasti internetových služieb? Ak je vašim silným nástrojom direct marketing, konkrétne telemarketing a premýšľate nad tým, ako naplno využiť jeho potenciál, určite vás zaujme prípadová štúdia kampane, ktorú sme v Call One realizovali pre klienta, ktorý pôsobí v oblasti online služieb. Kampaň bola zostavená s jasným cieľom – pozrite sa, ako zvýšiť počet akvizičných stretnutí pre obchodných zástupcov.

PS ekonomický SW

Direct marketing, konkrétne internetový marketing (email marketing) a telemarketing, boli hlavnými nástrojmi v kampani, v ktorej sme v Call One pre klienta získali nové obchodné príležitosti. Ak hľadáte nové nástroje podpory predaja produktu, výsledky prípadovej štúdie so zameraním na generovanie leadov (nových obchodných príležitostí) v oblasti predaja ekonomického software-u vás presvedčia, že existujú aj efektívne spôsoby predaja

PS chémia

Základom každej kampane v Call One je kvalitná databáza a prepracovaný prieskum.  Prípadová štúdia kampane, ktorá využila najmä telemarketing a internetový marketing (email marketing) na prieskum potenciálneho trhu v oblasti predaja špeciálnych chemických polotovarov vám odpovie na otázky, ktoré si možno už dlhšie bezvýsledne kladiete. Prečítajte si reálny príklad, ako dokáže kvalitný prieskum trhu pozitívne ovplyvniť napríklad aj váš biznis a zvolené marketingové stratégie pre dosiahnutie obchodných cieľov.

PS dažďová voda

Cieľom obchodných stratégií predaja akéhokoľvek produktu je dosiahnuť konkurenčnú výhodu, ktorá sa prejaví v stúpajúcich číslach predaja. V kontaktnom centre Call One využívame pre dosiahnutie definovaných cieľov kampane aktívne i pasívne formy telemarketingu. Tentokrát to bola vhodne zvolená kombinácia nástrojov, ktoré ponúka telemarketing a SMS marketing. V tejto prípadovej štúdii zistíte, ako sme efektívne pomocou nich podporili predaj produktov na spracovanie dažďovej vody.