Retenčná linka

Eliminujete odchod zákazníkov ku konkurencii

 

Získať nového zákazníka je vždy drahšie ako udržať si toho existujúceho. Ak ste sa ale dostali do stavu, že vám začínajú odchádzať zákazníci alebo máte podozrenie, že v tomto smere podnikla kroky vaša konkurencia, riešenie je jednoduché. Spustite aktivitu Retenčná linka.

Odborne pripravený operátor call centra, ktorý sa opiera o prepracovaný dotazník a prieskum spokojnosti dokáže vyriešiť problém zákazníka s priaznivým výsledkom pre Vašu spoločnosť. Retenčná linka vám pomôže eliminovať odchod vašich klientov ku konkurencii a získať konkurenčnú výhodu opäť na vašu stranu.

  • prieskum a následná analýza dôvodu nespokojnosti / odchodu klienta
  • ponuka retenčného programu
  • eliminácia odchodu klientov ku konkurencii