Získanie nových zákazníkov

Aktívny telemarketing

Aktívny telemarketing (internetový marketing) je naopak od pasívneho telemarketingu spracovanie odchádzajúcich telefónnych hovorov a online komunikácie s cieľom získania nového zákazníka alebo dodávateľa.

Operátor call centra kontaktuje vopred vybraným komunikačným nástrojom (telefonát, SMS, mail, chat, chatbot) definovanú skupinu aktuálnych alebo potenciálnych zákazníkov.

Základným nástrojom, o ktorý sa profesionálne vyškolený operátor opiera je databáza a dotazník s jasne sformulovanými otázkami.

Starostlivosť o klientov

Pasívny telemarketing

Pasívny telemarketing alebo internetový marketing, má za úlohu najmä spracovanie prichádzajúcich telefonických hovorov a online komunikácie (mail, chat, chatbot) s cieľom rastu spokojnosti súčasného zákazníka.

Na konkrétnom telefónnom čísle alebo kontaktnom mieste vyškolený operátor prijíma a spracováva prichádzajúce hovory alebo textové komunikácie podľa nastavených pravidiel.

Ostatné služby

Podporné služby kontaktného centra

Kontaktné centrum poskytuje okrem aktívneho a pasívneho telemarketingu aj ďaľšie moderné nástroje elektronickej alebo hlasovej komunikácie. Medzi ne patria služby SMS marketingu, Email marketingu, Marketing na sociálnych sieťach a Marketing chatovacích služieb.