SMS marketing

Zásadné konkurenčné odlíšenie. SMS, ktorú si prečíta každý !!!

 

V časoch reklamnej slepoty je spôsob ako predať zákazníkovi informáciu o aktuálnej ponuke vašich tovarov alebo služieb, prípadne výhodnej akcii, čoraz komplikovanejší. Na základe vašej databázy  a nastavených podmienok tržného segmentu či GPS lokalizácie (budova, areál výstaviska…) doručíme informáciu (vrátane http linku) vášmu existujúcemu či potenciálnemu klientovi tak, aby ju neprehliadol.

Pomocou profesionálneho softwarového riešenia (s dodržaním antispamových pravidiel), ktoré predstavuje SMS marketing, odštartujeme pre vašu spoločnosť efektívny direct marketing formou SMS.

 

  • jeden z najúčinnejších nástrojov elektronickej komunikácie
  • možnosť poslať (okrem textu) link, obrázok, QR kód
  • možnosť využiť podmienku GPS lokalizácie