Telemarketing

Telemarketing predstavuje vo všeobecnosti komunikáciu s aktuálnym alebo potenciálnym zákazníkom, ktorá prebieha pomocou moderných telekomunikačných a online prostriedkov (dotazník, prieskum, ai) . Marketingové stratégie, ktoré využívajú direct marketing sú zostavované s jasným cieľom.

Pretaviť každú komunikáciu s klientom (telemarketing, SMS marketing, či hromadné posielanie mailov) na uspokojenie potrieb klienta a v ideálnej podobe na objednávku vašich tovarov alebo služieb.

V Call One vám ponúkame širokú škálu služieb, ktoré cielený a profesionálne zostavený telemarketing ponúka.

Aktívny telemarketing

Aktívny telemarketing

Aktívny telemarketing (internetový marketing) je naopak od pasívneho telemarketingu spracovanie odchádzajúcich telefónnych hovorov a online komunikácie.

Operátor call centra kontaktuje vopred vybraným komunikačným nástrojom (telefonát, SMS, mail, chat, chatbot) definovanú skupinu aktuálnych alebo potenciálnych zákazníkov. Základným nástrojom, o ktorý sa profesionálne vyškolený operátor opiera je databáza a dotazník s jasne sformulovanými otázkami.

Pasívny telemarketing

Pasívny telemarketing

Pasívny telemarketing alebo internetový marketing, má za úlohu najmä spracovanie prichádzajúcich telefonických hovorov a online komunikácie (mail, chat, chatbot). Na konkrétnom telefónnom čísle alebo kontaktnom mieste vyškolený operátor prijíma a spracováva prichádzajúce hovory alebo textové komunikácie podľa nastavených pravidiel.