1

Zistenie potrieb klienta

V tejto časti zitíme o akých zákazníkov máte zaujem, zadefinuje si databázové premenné (komodita, región, veľkosť firmy, bonita, ..) a pripravíme dabázu potenciálnych klientov.

2

Verifikácia databázy

Pripravenú databázu klient skontroluje a označí, ktoré firmy si nepraje nekontaktovať (zákazníci, otvorené leady, neplatiči,konkurencia, ..).

3

Identifikácia benefitov

V tejto časti identifikujeme potenciál, benefity a konkurečné odlíšenie klienta, tieto údaje potrebujeme na prípravu úspešného call scriptu.

4

Príprava call scriptu

Z uvedených podkladov pripravíme call script (scenár telefonátu) pre dohodnutie kvalitných akvizičných stretnutí a dáme klientovi odsúhlasiť.

5

Testovacia fáza

V tejto fáze vám dohodneme 10 stretnutí na otestovanie správnosti call scriptu a celkovej stratégie komunikácie s potenciálnym klientom.

6

Ostrá prevádzka

Po optimalizácii kampane z testovacej fáze v ostrej prevádzke dohodneme klientovi potrebný počet stretnuti (vrátane potvrdenia a verifikácie stretnutia mailom alebo sms, resp zápisu stretnutia do kalendára obchodníka a zaslanie info mailu).

Vystup dodávame vo firme xls / csv v definovanom rasovom režime (denne / týždenne) alebo priamo zápisom do kalendára obchodníka (vrátane všetkých potrebných infomácii kontaktné údaje, Finstat, parkovanie, …)

Cena našich služieb sa odvíja od komplikovanosti komodity a konkurdenčného prostredia, preto robíme spomínanú testovaciu fázu. Zo skúsenosti 7-ročnej praxe už vieme vopred odhadnúť “komplikovanosť” témy a navrhnúť klientovi korektnú cenu pre tetovaciu fázu.

Zárokou našich služieb je, že platíte za realizované stretnutie podľa zadania. Čiže keď vás nečaká konateľ (alebo iná osoba podľa zadania), tak zadanie nebolo splnené a bude riešené ako reklámacia dodaním náhradného termínu alebo stretnutia.

V zásade je jedno či ste lokálna alebo medzinárodná spoločnosť, či ste veľká alebo malá firma, či máte fyzické produkty alebo ponúkate služby. Pre každú spoločnosť existuje trh potenciálnych klientov, my ho vieme identifikovať.

Benefity

Realizovaných viac ako 2.000 kampaní

Špecialista na B2B trhy

Mesačne realizovaných viac ako 250.000 telefonátov

280 dohodnutých stretnutí /deň ako rekord výkonu

Prípadové štúdie

Klient v oblasti operatívneho leasingu (veľká medzinárodná spoločnosť) potrebovala pre tím svojich obchodníkov dohadovať pravidelný počet akvižných stretnutí. Po úvodnej analýze potrieb a definovaní benefitov, resp konkurenčného odlíšenia sme spustili testovaciu fázu, následne ostrú kampaň a už tretí rok dohadujeme obchodnému time klienta desiatky stretnutí týždenne.

Klient v oblasti IT (veľká slovenská spoločnosť) potrebovala pre svojich konzultantov (špecialistov na predaj SW) robiť systematickú analýzu trhu stredných firiem a na základe zmapovaného dopytu pripraviť a dohodnúť stretnutie pre konzultantov spoločnosti. Po úvodnej analýze a testovacej fáze prebehla ostrá kampaň na idenfikáciu potenciálnych klientov s následným dohodnutím stretnutia. Klient túto kampaň v rôznych obmenách realizuje 2-3 x ročne na podpora nových leadov.