Zoznam živnostníkov

Potrebujete dodať svojmu obchodnému tímu aktuálny zoznam živnostníkov?Prepracovaná a prehľadná databáza živnostníkov B2B do Call One obsahuje štrukturovaný zoznam živnostníkov registrovaných na Slovensku.

V súčasnosti je to zoznam kontaktov s viac ako 400.000 aktívnymi podnikateľskými subjektami. Zoznam podnikateľov je neustále online aktualizovaný vďaka komerčným aktivitám operátorov call centra a na základe verejne dostupných informácií.

 

V databázach možete filtrovať emailové adresy na základe cca 45 parametrov:

a) základných kritérií – názov, adresa, obec, PSČ, mesto, pošta, kraj
b) registračných kritérií – právna forma, registračný súd, termín registrácie, IČ, DIČ, plátca DPH
c) oblasť podnikania – NACE kody, OKEČ kódy, druh vlastníctva, zahraničný kapitál
d) podnikateľských parametrov – obrat, počet zamestnancov, počet áut, počet pobočiek

 

K dispozícii je pre vás

  • databáza telefónnych čísel v počte 70.000 kontaktov
  • databáza mailových adries v počte 33.000 kontaktov